Groen maakt gelukkig
Gerard Veugelers - Manager organisatie-ontwikkeling Donker Groep

Wij gaan voor sociale duurzaamheid


Duurzaamheid met betrekking tot het milieu is voor Donker Groep een belangrijk uitgangspunt. Sociale duurzaamheid staat echter minstens zo hoog in het vaandel. Al sinds jaar en dag biedt Donker Groep werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is dat deze groep de komende jaren groeit.

Gerard Veugelers
M
anager organisatie-ontwikkeling Donker Groep

Iedereen van waarde voor ons bedrijf

Een mentale of lichamelijke beperking betekent niet dat iemand niet van waarde kan zijn voor een bedrijf. Een open deur waar we bij Donker Groep alles van weten. Al jaren geleden zetten we de eerste stappen naar een sociaal inclusief bedrijf. Sindsdien hebben we onafgebroken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk geboden en ze mogelijkheid gegeven om hun talent te benutten. Voorheen meestal via structurele detachering door sociale werkvoorziening, maar inmiddels staan ook velen op de loonlijst.

 

Groeiende groep

Gerard Veugelers, manager organisatie-ontwikkeling bij Donker: ,,Ons personeelsbestand bestaat voor 12 procent uit mensen met een mentale of lichamelijke beperking, goed voor meer dan 100 mensen. Ons doel is dat dit de komende jaren naar de 20 procent gaat. Wat we belangrijk vinden, is dat de mensen die voor ons werken op hun plek zijn binnen Donker Groep. Dat hij of zij zich fijn voelt en zijn of haar talent kan ontwikkelen.”


Onderdeel van bedrijf

Mensen met een beperking worden binnen Donker Groep niet behandeld als een cijfer. ,,Ze zijn onderdeel van het bedrijf en staan op gelijke voet als hun collega’s. Alleen krijgen ze wat meer begeleiding, omdat ze dit vaak nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. In de winter, wanneer er minder werk is, proberen we ze aan het werk te houden. We kennen verder geen draaideur-beleid. Is het contract voorbij, dan zijn deze mensen niet terug bij af.”

 

Goede begeleiding

Om deze doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden, krijgen leidinggevenden en voormannen een vijfdaagse training. Ze leren over de doelgroep, over waarschijnlijke gedragskenmerken en hoe ze met mogelijke nieuwe situaties kunnen omgaan. ,,Voor hen vraagt het om een andere manier van leiding geven. Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen aangenaam, goed en veilig zijn werk kan doen”, vertelt Gerard. ,,Per jaar geven we trainingen aan één of twee groepen. En dat zorgt er mede voor dat alles op de werkvloer prima verloopt.”

 

Sociaal bedrijf

Werk kunnen bieden aan mensen met een lichamelijke of mentale beperking gaat dus gepaard met bepaalde investeringen. Of, zoals Gerard zegt: ,,Je moet er wel voor willen gaan.” Maar het levert ook veel op. Inmiddels heeft Donker Groep een reputatie als sociaal bedrijf dat ruimte biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten en partijen binnen de sociale werkvoorziening weten Donker inmiddels goed te vinden. Andere bedrijven, die ook willen inzetten op inclusiviteit, kloppen nog wel eens aan voor advies.

 

Trotse medewerkers

Maar waar het uiteindelijk om draait: dagelijks gaat een hele groep mensen die voorheen moeilijk aan werk kwamen of steeds niet op de juiste plek belandden, met plezier aan de slag bij Donker. Ze kunnen hun talent op de juiste manier inzetten. Vaak als hovenier, soms hebben ze een kantoorfunctie of een specialisatie in bijvoorbeeld machinewerk. Ze leren nieuwe dingen, maken lol met collega’s en maken een persoonlijke groei door. ,,Je ziet dat het verzuim bij deze groep daalt, wat eigenlijk al heel veel zegt. Over het algemeen zijn ze heel trots dat ze hier kunnen werken.”

"De verhalen bij Donker Groep"

Fabian Posthumus

 

Fabian Posthumus was zelf nooit op het idee gekomen om hovenier te worden, tot een jobcoach hem op dit idee bracht. Het blijkt een schot in de roos. Het werk is zelfs zijn hobby geworden. Komt hij een plant tegen die hij niet kent, tijdens zijn werk of daarbuiten, dan zoekt hij meteen de naam op. ,,Dat vind ik mooi om te weten.”

 

Peter Dunnink

 

De eerste dag dat Peter Dunnink vanuit de Wet sociale werkvoorziening aan het werk ging voor Donker Groen, onderdeel van Donker Groep, vreesde hij dat zijn beperking zou leiden tot een snel einde van de samenwerking. Maar het tegendeel gebeurde. Inmiddels is hij als hovenier in Staphorst een vertrouwd gezicht.

 

Omhoog