Voorzitter Raad van Commissarissen

 • Landelijk
 • 0 - 40 uur

Donker Groep is een top 3 speler in de groene omgevingsinrichting. Onze missie is om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door als partner van de natuur een inspirerende gezonde leefomgeving te creëren, die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit en omgang met het veranderende klimaat.


Gestart in 1961 en vanuit ambitie, passie en vakmanschap groot geworden. Landelijk werkzaam binnen B-2-B vanuit 3 divisies: Design (ontwerp, techniek, advies), Groen (aanleg en onderhoud van groene omgevingen) en Interieur (binnengroen) waar dagelijks ca. 1.000 medewerkers vanuit 26 locaties actief zijn.

 

Duurzaamheid, innovatie en kennisontwikkeling zijn belangrijke speerpunten op weg naar ons doel in 2035 om volledig duurzaam en circulair te werken. ‘Donker DNA’ (onze kernwaarden) is de leidraad voor ons handelen. (Zie koersplan en jaarverslag)

Bijzonder is onze Medewerkerparticipatie, gestart in 2019 waarbij alle medewerkers certificaten van aandelen kunnen kopen. De participatiegraad groeit gestaag en deze willen we graag in samenspraak met onze RvC verder ontwikkelen.

 

Streven naar kern drie-eenheid met gedegen RvC kennis aangevuld met specialistische expertise.

Inbreng vanuit de huidige leden naast commissaris- en ondernemerservaring:

Rachelle van der Linden, rachelle@creatinc.nl
Expertise m.b.t. strategie-innovatie-digitalisering
Arthur van Wylick, Arthur@plusu.nl
Expertise m.b.t. financiën-investeringen-optimalisering processen

 

Voor meer informatie over deze functie: Anja.Kanters@Donkergroep.com 

Van onze voorzitter verwachten wij:

 • Ervaring binnen verschillende commissariaten gedurende meerdere periodes
 • Huidig of verleden eindverantwoordelijke positie bedrijfsleven (middel)groot
 • Kennis van zakelijke dienstverlening (project gerelateerd)
 • Expertise vanuit HRM en Organisatieontwikkeling

Basiskenmerken voor onze gehele RvC zien wij in:

 • Onafhankelijk en kritisch (wel oplossingsgericht) ten opzichte van elkaar en directie
 • Begrip voor relationele aspecten en organisatiecultuur
 • Duidelijke toekomstvisie, helder en reëel toezichtplan
 • Inzicht in cijfers, kengetallen en prestatieindicatoren/kennis van organisatie risico’s
 • Aandacht voor de omgeving en externe positie van organisatie
 • Aandacht voor adequaat afleggen verantwoording
 • Analyseert en anticipeert proactief op relevante ontwikkelingen
 • Persoonlijk, open, eerlijk en transparant
 • Humor, durf en wijsheid, ‘domme vragensteller’

Extra taken met betrekking tot voorzittersrol

 • Behartiging werkgeverschapskant, connectie OR en Stak Medewerker participatie
 • Sterke communicator, inspirerende en proactieve persoonlijkheid
 • Spilfunctie, regisseur van de processen en teambuilder RvC
 • Bewaakt balans tussen alerte toezichthoudende en adviserende rol
 • Eerste aanspreekpunt leden RvC, Directie en Stak bestuur
 • Verbindende schakel en kunnen omgaan met vertrouwelijkheid
 • Verantwoordelijk voor toetsing goed functioneren RvC en samenwerking directie

En hier gaat jouw groene hart óók van kloppen

De cultuur
Donker Groep is van oorsprong een familiebedrijf. Al hebben we inmiddels vestigingen door heel het land, de sfeer van saamhorigheid is overal voelbaar. We hebben net zoveel oog voor jou als voor de natuur. Ga jij fluitend naar het werk, dan is onze dag geslaagd. We zijn hard op weg om in 2035 volledig circulair te werken en het duurzaamste bedrijf van Nederland te zijn. Daar wordt de natuur blij van en wij dus ook!

 

 

Anja Kanters

Heb je nog vragen over de vacature?

Anja Kanters
Algemeen directeur Donker Groep

06 53 24 51 66
Omhoog